Blasfemi ett pånyttfött hot mot … den konstnärliga … yttrandefriheten

23 mars 2010 Kommentarer inaktiverade för Blasfemi ett pånyttfött hot mot … den konstnärliga … yttrandefriheten

 

 

Jag ger mig normalt inte in i religionsdebatter, men den senaste tidens diskussioner om bl.a. Lars Vilks Muhammedhund har gjort mig mer än betänksam. I ljuset av att FN för ett år sedan antog en resolution mot blasfemi samt ny lagstiftning i Irland där det numera har blivit olagligt att uttal sig kränkande om religion kan man ju ställa sig frågande vilka värdering som håller på att smyga sig in i vårt samhälle? En sak är att man uppträder med rimlig respekt inför alla och en var, men att man skulle visa MER respekt mot dem som är religiösa kan jag inte se någon logik i. Om man är präst av vilket slag det vara månde, ger dem inte företrädesrätt att tala om för andra vad som är sanningen, och till och med hindra andra med lagens rätt (i vissa länder som Irland, och faktiskt också i Norge, Danmark och Grekland) att förfäkta en motsatt religiös åsikt, eller en åsikt som enligt tolkningsföreträdarna (läs ”prästerna”) strider mot deras religiösa uppfattning.

Detta kan tyckas mycket långt från vår verksamhet, men tänk tanken att texter, skulpturer, bilder, fotografier,  ja all slags konst ska bedömas enligt en norm där den eventuella religionskränkande aspekten avgör om konstverket får ställas ut eller ej? Känns tankegångarna igen … präststyre, eller annan överstatlig oftast politisk propaganda! Jag kan inte säga att jag uppskattar all konst som t.ex. Muhammedhundar eller Piss Chirst, men att inte kunna ge uttryck för sin konstnärliga eller icke konstnärliga åsikter utan att riskera att bli uthängd och i vissa länder tom åtalad är helt oacceptabelt! Till detta kommer alltid ett moment av personligt godtycke av dem som bedömer ett konstverk … ”jag tycker att den religiösa symbolismen i detta konstverk är stötande” … hur ska man kunna bemöta ett sådant argument? Jag kan gott respektera någons religiösa åsikter, men då förväntar jag mig samma respekt tillbaka för mina icke-religiösa!

 Detta kan tyckas vara en storm i ett vattenglas, men den som förnekar att konst inte berör tror jag inte har förstått kraften i den och de rektioner som t.o.m. idag resulterar i ny lagstiftning mot blasfemi! … titta bara på de Norske Dagbladet från idag ?    Det är nog bästa vi stoppar  Madona 😉

Ha de´ Thorsten

 Av intresse:

http://www.dagbladet.no/2009/02/04/nyheter/blasfemi/blasfemiparagrafen/politikk/innenriks/4695299/

Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11668/a/120732

GP 13 mars Artikel av Gabriel Byström s.74

Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Yttrandefrihetsgrundlagen

YouTube – Madonna – Live To Tell – Confessions

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

Vad är detta?

Du läser för närvarande Blasfemi ett pånyttfött hot mot … den konstnärliga … yttrandefrihetenThorstens fotoblogg.

Meta