Empati är det egoistiskt …

16 mars 2012 § 5 kommentarer

Efter att Jörgen Schön den 2 januari 2012 (på sin blogg) förtjänstfullt presenterade Frans de Wall’s bok Empatins tidsålder: hur naturen lär oss att skapa ett humanare samhälle” kan jag nu sent omsider inte låta bli att ge några kommentarer.

”Framför allt så sticker boken hål på antagandet att djur saknar den egenskap som ofta betecknas som “mänsklig”… ” De Wall ger ett stort antal exempel på empatiska beteenden hos djur, framför allt primater. Hans framställning är föga vetenskaplig, men man får väl anta att det ligger en hel del publicerat material bakom dessa anekdoter. Jag får väl också medge att boken troligen hade blivit ganska tråkig och oaptitlig att läsa med ett helt igenom vetenskaplig jargong språk. Jag har inga problem med att acceptera att empatiska beteenden med stor sannolikhet  finns hos fler djurarter än hos våra närmaste släktingar, gorillor och schimpanser.  Det verkliga problemet uppstår när man i grunden ska försöka att förklara altruistiska beteenden, om man med ett altruistisk beteende menar ett beteende som gynnar en annan (icke besläktad) invid på bekostnad av det som man kallar individens egen biologisk eller genetiska fitness (en term som betyder att individens bidrag med gener till nästa generation är större än genomsnittet, och som ofta mäts i antal ungar, eller nära släktingar, som överlever till reproduktiv ålder). Man har försökt att förklara altruistiskt beteende på minst tre nivåer. (har ni orkat läsa hit är jag imponerad !!!)

Enklast att begripa är när det ”altruistiska beteendet” riktar sig till nära släktingar som till exempel en mammas skyddande av sina egna ungar, eller syskon som hjälper sin yngre syskon (de delat ju 50% av sina syskons gener). Det näst vanligaste sättet att förklara altruism är det  som man brukar kalla för reciprok altruism; exempelvis där en fågel varnar de andra om han/hon upptäcker t.ex. en rovfågel, men med förväntningen att de andra gör det samma  i en liknande situation i framtiden. Dessvärre är det svårt att finna exempel på reciprok altruism som uppfyller alla kriterier (även varningssignaler kan ges alternativa förklaringar). Det har visat sig att de allra flesta så kallade altruistisk beteende trots allt förkommer i grupper där individerna har någon form av släktskap. Ett samarbeta kan eventuellt också betraktas som ett altruistisk beteende, men där båda (eller fler individer) ökar sin fitness t.ex. att jaga i grupp. Ytterligare förklaringar till altruism finns i litteraturen, men ingen här helt utan invändningar. Så hur vi ska förstå uppkomsten av verkligt altruistiska beteenden är nog ännu inte klarlagt.

Boken är en skarp vidräkning med föreställning om att evolutionen bara är en kamp för egoistisk överlevnad, där den starke överlever på den svages bekostnad… om man fokuserar på kamp i dess bokstavliga mening, måste jag hålla med, men inte ens Darwin såg kampen som det enda alternativet trots titeln på hans numera epokgörande bok från 1859, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life där väl speciellt den sista delen av titeln har missbrukas på en mängd olika sätt och i många olika sammanhang (t.ex. rasbiologi). Konrad Lorenz synsätt var bestämt mer nyanserat, som han beskriver in sin bok om aggression, och man ska noga lägga märke till originalets titel   Das sogenannte Böse, alltså “Det så kallade onda” och faktiskt glömma bort den engelska  titeln ”On agggression”. Vad Dawkins inställning beträffar tycker jag nog att de Wall sätter fingret på evolutionens mekanismer, när han refererar till ett samtal mellan honom själv och Dawkins. Där berättar han att de är överens om att även empatiska beteenden kan gynna överlevnaden hos en individ. Drar man detta resonemang till sin spets betyder det att empatiske beteenden faktisk kan betraktas som egoistiska. Med andra ord: Vilket beteende som helst, som gynnar individens överlevnaden och ger dess gener möjligheter att föröka sig, kommer att förstärkas.

Frans de Wall’s bok är en riktigt spännande bok med många kul exempel som absolut är värd att läsas, men i min mening ändrar den inte på några fundamental begrepp, men tillför kanske lite fler nyanser till begreppet Survival of the fittest . Och det är ju inte så illa !!!!

Om sedan naturen lär oss att skapa ett humanare samhälle kan man väl diskutera, vi är ju en del av naturen 😉

Ha de Thorsten

Annonser

Taggad: , , , , , , , , , , ,

§ 5 svar till Empati är det egoistiskt …

 • jukkalausmaa skriver:

  Hej Thorsten,
  Intressant läsning. Jag hör ju till dem som vill tro att empatiska betenden finns hos djuren också. Har dock inga vetenskapliga belägg för det, utan snarare mina egna amatörmässiga observationer av våra katter. 🙂 För mig är empati förknippat med (spontant) uppkomna känslor, utan någon baktanke eller syfte. Empati kan därför inte vara egoistiskt anser jag eftersom egoism är ett beräknande, medvetet förhållningssätt med ett syfte. Jag har inte funderat på begreppet altruism hos djur, men när jag läser din text ställer jag mig frågan om det finns överhuvudtaget, ens hos människan?
  Troligen inte helt konsekventa funderingar från en amatör på området, såhär på fredagskvällen. 🙂
  Ha det gott!
  Jukka

 • MatsNilsson skriver:

  Jag blev helt lots efter halva texten, men nu är jag inte den skarpaste kniven i lådan heller, så jag väljer att hålla mig i bakgrunden och beundra bilden du har lagt ut till denna text. 🙂 Min favoritfågel som du har gjort ett härligt familjeporträtt av. Ett sanslöst snyggt ljus har du också lyckats fånga. (Det var en intressant läsning men jag får nog ta och läsa den några gånger till om det ska gå in i min trånga hjärna)

  Vänligen Mats

 • Anders Åberg skriver:

  Jag tror du fick till en bra formulering här Thorsten ”Vilket beteende som helst, som gynnar individens överlevnaden och ger dess gener möjligheter att föröka sig, kommer att förstärkas.”
  Empati är säkert mest ”lönsamt” hos flockdjur som människan.
  Vår art lever ju nästan helt på samarbete och dom flesta normalt fungerande människor känner säkert hur bra man mår om man hjälpt någon t.ex.
  Antagligen är det hjärnan som belönar ett för vår art bra beteende som knyter ihop flocken.
  Så en viss omedveten egoism finns nog även i empatin, även om det blir språkligt konstigt att beskriva det så.
  jag tror inte det är nödvändigt att börja kalla hjälpsamma människor för egoister, för den vetenskapliga korrekthetens skull.

 • Jörgen Schön skriver:

  Vad kul att du tog dig tid att läsa boken. Jag håller med dig, visst är det nog så att empati är egoistiskt, det är säkerligen så att genom att vara empatisk mot andra i den egna gruppen så vinner man överlevnadsfördelar. Och det som vi vill kalla empati eller altruism är säkert egenskaper som har mejslats fram genom selektionstryck som gynnsamma i det evolutionära spelet eller kampen om man så vill. Kanske är det så att vi vill projicera våra mänskliga föreställningar på djuren, och ser djurens beteende med mänskliga fördomsfulla glasögon – men om man lever nära djur, som i mitt fall hundar – så vill jag iaf se tecken på ett brett känslospel och kanske tom altruism hos dom. Och det tycker jag känns hoppingivande och egentligen inte så märkligt, för vi är ju alla olika grenar på samma evolutionära träd. Människan stora fördel är vår förmåga att samarbeta och att dela viktig information – vi lär av varandra och vi kommunicerar genom språket och sprider viktiga kunskaper genom tid och rum. Just förmågan till samarbete och vår språkliga begåvning är vår kanske det som har gjort vår art så framgångsfull.
  Men det i boken som gav mig hopp var att synen på naturen förändras till att ge upp lite av den natursyn som har präglat oss sedan Descartes och i viss mån också Kristendomens syn på naturen – vi är satta att ”råda över dom själlösa kräken”. Ett maktperspektiv där naturen är något som vi är frikopplade ifrån och har all rätt att exploatera efter vårt eget godtycke. De Waal låter oss väga in mer känslor och ödmjukhet i vår syn på djuren – vi är inte så olika som vi tror – och det gav mig hopp om framtiden och dom ödesfrågor som mänskligheten står inför.

  Tack Torsten för din välformulerade analys av boken!!

  Mvh, Jörgen

 • Jörgen Schön skriver:

  Glömde att skriva att bilden din var gnistrande vacker!!! 🙂

  Mvh, Jörgen

Vad är detta?

Du läser för närvarande Empati är det egoistiskt …Thorstens fotoblogg.

Meta